GroenLinks presenteert verkiezingsprogramma 2012: “Groene kansen voor Nederland”

ImageImage
De komende vier jaar wil GroenLinks de overgang maken van een schuldeneconomie naar een gezonde duurzame economie die zich meer richt op het welzijn van mensen. GroenLinks laat in het verkiezingsprogramma 2012 “Groene kansen voor Nederland” zien dat het kan: het financieel en ecologisch in balans brengen van onze economie en het behouden én creëren van banen met gelijke kansen voor iedereen.
 Groen werkt
Vergroeners krijgen zelf de kans te verdienen, de vervuiler betaalt. GroenLinks schaft de bedrijvensubsidie voor fossiele energie af, vergroent het belastingstelsel en zorgt ervoor dat groen ondernemen gaat lonen. In ruil voor de beprijzing van vuile energie investeert GroenLinks direct in het fors verlagen van de belastingen op arbeid, zodat er meer werkgelegenheid komt. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Werknemers die weinig verdienen gaan minder inkomenstenbelasting betalen en voor werkgevers wordt het weer aantrekkelijk om laaggeschoolde werknemers in dienst te nemen. Nederland kan internationaal scoren door zich toe te leggen op de ontwikkeling van schone innovatie. Daarmee creëren we nieuwe groene banen. Actieve burgers en ondernemers die zelf investeren in zonnepanelen of een windmolen krijgen een gegarandeerde prijs voor hun stroom. GroenLinks kiest voor 100% schone energie in 2050. Geen nieuwe kolen- en kerncentrales, maar energie uit zon en wind. GroenLinks investeert in het behoud van onze mooie natuur. Snelwegen en andere barrières hebben onze natuur versnipperd. De overheid investeert in het verbinden van natuurgebieden, zodat vossen van Maastricht naar Groningen kunnen lopen.Gelijke kansen
GroenLinks wil een overheid die voorwaarden schept, zodat mensen zelf vorm kunnen geven aan hun leven. Met gelijke kansen op een fatsoenlijk inkomen, goede zorg dichtbij huis, een betaalbare woning en een prima pensioen. Onderwijs en werk zijn de sleutel tot zelfstandigheid en emancipatie. Niet alleen uitstekend onderwijs voor kinderen en jong volwassenen. Ook ouderen geven we kansen op een nieuwe loopbaan door in hun scholing te investeren. Naast nieuwe zekerheden zoals betere toegang tot een hypotheek, collectieve pensioenen en verzekeringen voor flexwerkers. Maar zolang werken en zorgen moeilijk te combineren zijn, zal niet iedereen die dat wil kunnen meedoen. GroenLinks maakt van flexibele arbeidstijden, goed kinderopvang en brede scholen om die reden een
speerpunt.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Amsterdam, community, Economics, Holland, livestreams, Messanger, mobile, Netherlands, Politics, politiek, Public Access, Salto, social, social media, Tablets, talkshow, televisie, television, verkiezings 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s