Category Archives: verkiezings 2012

Campaign Watch Het grote Harry van Bommel interview met Rob Zwetsloot 2/4

Harry van Bommel #SP interview met Rob Zwetsloot #Hoeksteen LIve! #NL #Verkiezingen september 12 2012 via Salto Televisie Amsterdam LiveStream & Qik 25 juli 2012 2/4
sp.nl salto.nl dehoeksteen.live.nu

Leave a comment

by | 2012/08/14 · 18:23

Harry van Bommel SP interview met Rob Zwetsloot Hoeksteen LIve! 4/4

Harry van Bommel #SP interview met Rob Zwetsloot #Hoeksteen LIve! #NL #Verkiezingen september 12 2012 via Salto Televisie Amsterdam LiveStream & Qik 25 juli 2012 4/4
sp.nl salto.nl dehoeksteen.live.nu

Leave a comment

by | 2012/08/14 · 17:10

Jasper van Dijk (sp) over cultuurbeleid na Halbe Zijlstra

Hij legt aan Rob Zwetsloot uit hoe de SP de cultuur gaat veranderen.

Leave a comment

by | 2012/08/14 · 16:19

Jasper van Dijk (SP) bij de opening van de tentoonstelling van Raul Marroquin, door Rob Zwetsloot

Leave a comment

by | 2012/08/14 · 15:53

Hoeksteen Live: campaign watch met Rob Zwetsloot interviews met Eske van Egerschot, John Goring, Bart Robbers, Annelize v.d. Stoel, Arjan de Wolf 15 aug 2012

We volgen de verkiezingscampagne voor de 2e kamerverkiezingen van september 2012. Deze aflevering: Rob Zwetsloot bespreekt de campagne tot nu tor met Eske van Egerschot, John Goring, Bart Robbers, Annelize v.d. Stoel, Arjan de Wolf, e.a. Live vanuit Witzenhausen Gallery Amsterdam
15 aug 2012 13:00 – 17:00 C.E.T. livestream.com/HoeksteenLive Qik.com/HoeksteenCornerStone

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Blackberry, Blogroll, community, crossmedia, cyber, digitalTV, Economics, Ericsson, Europe, facebook, Google, government, Holland, interactive, interactiveTV, ip, iPad, iPone, Islam, Journalism, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Netherlands, News, Nokia, Politics, politiek, Qik, Salto, Samsung, satellite, Skype, social media, society, Tablets, talkshow, televisie, television, uplink, verkiezings 2012, virtual, VVD, Windows

NL Verkiezingen 2012 Versnel de evaluatie van de wietpas

Image

ma 30 jul 2012, 16:33u – Tofik Dibi

Versnel de evaluatie van de wietpas

GroenLinks wil dat de evaluatie naar de invoering van de wietpas versneld wordt uitgevoerd. Bovendien moet minister Ivo Opstelten (Justitie) bekendmaken hoeveel meldingen van drugsoverlast er de afgelopen maanden zijn geregistreerd. Volgens de Volkskrant is het kopen van wiet op straat tegenwoordig kinderlijk eenvoudig. GroenLinks vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling. Het ontbreekt op straat aan kwaliteitscontrole en men kan bij straatdealers eenvoudiger aan andere drugs komen. Daarnaast is voor buurtbewoners de overlast de afgelopen maanden gestegen.

groenlinks.nl

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Blackberry, Cloud, content, crossmedia, digitalTV, Economics, Ericsson, Europe, facebook, Google, government, Holland, interactiveTV, iPad, iPhone, Islam, Journalism, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Netherlands, News, Nokia, Politics, politiek, Public Access, Qik, Salto, Samsung, satellite, Skype, social media, streams, Tablets, talkshow, Technology, televisie, television, theatre, TV, verkiezings 2012, Windows, world

PvdA keuzes voor de toekomst van Nederland verkiezingen 2012

Image

pvda.nl

Wijken

Asielbeleid Dak- en thuislozen  Integratie   Leefbaarheid     Stedelijke vernieuwing Wijken, leefbaarheid en krimp    Wonen

Sociale zekerheid  

AOW    Bijstand   Flexibiliteit en zekerheid   Pensioen    Schulden    Wajong   WAO en WIA     WW

Groen

Dierenwelzijn   Duurzaamheid   KernenergiKlimaat- en energiebeleid   Landbouw   Luchtvaart   Milieu    Natuur   Platteland    Ruimte en inrichting   Visserij   Waddenzee

Werk en economie

Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden   Begroting   Bonussen   Consumenten   Crisisbestrijding Economie   Hypotheekrenteaftrek     Inkomens- en sociaal beleid   Jeugdwerkloosheid Kenniseconomie   Ondernemen    Verantwoord Ondernemen (MVO)   Vrijwilligerswerk   Werk

Onderwijs

Hoger onderwijs en studiefinanciering       Leraren     Onderwijs (12-18 jaar)     Onderwijs (Algemeen) Onderwijs (tot 12 jaar)     Passend onderwijs      VMBO en MBO

Vrijheid en veiligheid

Criminaliteit-en-veiligheid     Doodstraf    Huiselijk geweld en kindermishandeling    Klokkenluiders Loverboys   OV en veiligheid    Politie     Straffen    Terrorisme

Internationaal

Afghanistan Defensie Europa Globalisering Internationaal JSF Mensenrechten Midden-Oosten Ontwikkelingssamenwerking Toetreding Turkije

Zorg

Abortus   Alcohol    AWBZ   Chronisch Zieken en Gehandicapten    Elektronisch patiëntendossier Euthanasie     Gezondheidszorg    Harddrugs en Verslavingszorg    Jeugdzorg         Mantelzorg

Opvang zwerfjongeren       Orgaandonatie     Rookvrije horeca    Softdrugs    Stamcelonderzoek Verloskunde en Preconceptiezorg    WMO

Geen Aandacht voor Cultuur ????  !!!!

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Art, Blackberry, Blogroll, business, Cloud, community, conference, content, convention, crossmedia, culture, digitalTV, dish, Economics, Ericsson, Europe, experimental, facebook, finance, Google, government, Holland, interactive, interactiveTV, iPad, iPhone, Journalism, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Netherlands, News, Nokia, Politics, politiek, Public Access, Salto, Samsung, satellite, sim, Skype, social, social media, streaming media, streams, Tablets, Technology, televisie, television, TV, verkiezings 2012, virtual, Windows

Interview Harry van Bommel Rob Zwetsloot 25 juli nu in YouTube

Image

Interview Rob Zwetsloot met Harry van Bommel SP NL Verkiezingen 2012 (25 juli) 1/4 2/4 3/4 4/4 nu in YouTube

1/4 http://youtu.be/x4c1kMSDgac

2/4 http://youtu.be/TEV1W6wdw3c

3/4 http://youtu.be/13ne2BwhTgE

4/4 http://youtu.be/kghyuoEEpaQ

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Blackberry, Blogroll, Cloud, content, crossmedia, digitalTV, Economics, Ericsson, facebook, finance, government, Holland, interactive, interactiveTV, iPad, iPhone, Journalism, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Netherlands, News, Nokia, Politics, politiek, Public Access, Qik, Salto, Samsung, satellite, social media, Tablets, talkshow, televisie, television, TV, uplink, verkiezings 2012, virtual, Windows

GroenLinks presenteert verkiezingsprogramma 2012: “Groene kansen voor Nederland”

ImageImage
De komende vier jaar wil GroenLinks de overgang maken van een schuldeneconomie naar een gezonde duurzame economie die zich meer richt op het welzijn van mensen. GroenLinks laat in het verkiezingsprogramma 2012 “Groene kansen voor Nederland” zien dat het kan: het financieel en ecologisch in balans brengen van onze economie en het behouden én creëren van banen met gelijke kansen voor iedereen.
 Groen werkt
Vergroeners krijgen zelf de kans te verdienen, de vervuiler betaalt. GroenLinks schaft de bedrijvensubsidie voor fossiele energie af, vergroent het belastingstelsel en zorgt ervoor dat groen ondernemen gaat lonen. In ruil voor de beprijzing van vuile energie investeert GroenLinks direct in het fors verlagen van de belastingen op arbeid, zodat er meer werkgelegenheid komt. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Werknemers die weinig verdienen gaan minder inkomenstenbelasting betalen en voor werkgevers wordt het weer aantrekkelijk om laaggeschoolde werknemers in dienst te nemen. Nederland kan internationaal scoren door zich toe te leggen op de ontwikkeling van schone innovatie. Daarmee creëren we nieuwe groene banen. Actieve burgers en ondernemers die zelf investeren in zonnepanelen of een windmolen krijgen een gegarandeerde prijs voor hun stroom. GroenLinks kiest voor 100% schone energie in 2050. Geen nieuwe kolen- en kerncentrales, maar energie uit zon en wind. GroenLinks investeert in het behoud van onze mooie natuur. Snelwegen en andere barrières hebben onze natuur versnipperd. De overheid investeert in het verbinden van natuurgebieden, zodat vossen van Maastricht naar Groningen kunnen lopen.Gelijke kansen
GroenLinks wil een overheid die voorwaarden schept, zodat mensen zelf vorm kunnen geven aan hun leven. Met gelijke kansen op een fatsoenlijk inkomen, goede zorg dichtbij huis, een betaalbare woning en een prima pensioen. Onderwijs en werk zijn de sleutel tot zelfstandigheid en emancipatie. Niet alleen uitstekend onderwijs voor kinderen en jong volwassenen. Ook ouderen geven we kansen op een nieuwe loopbaan door in hun scholing te investeren. Naast nieuwe zekerheden zoals betere toegang tot een hypotheek, collectieve pensioenen en verzekeringen voor flexwerkers. Maar zolang werken en zorgen moeilijk te combineren zijn, zal niet iedereen die dat wil kunnen meedoen. GroenLinks maakt van flexibele arbeidstijden, goed kinderopvang en brede scholen om die reden een
speerpunt.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, community, Economics, Holland, livestreams, Messanger, mobile, Netherlands, Politics, politiek, Public Access, Salto, social, social media, Tablets, talkshow, televisie, television, verkiezings 2012

PvdA presenteert verkiezingstijdschrift

ImageImage

Voor de verkiezingen hebben we een speciaal verkiezingstijdschrift gemaakt: 12. Zestig pagina’s vol mooie verhalen, interviews, reportages. Bekende Nederlanders en minder bekende Nederlanders vertellen het verhaal achter de regels en standpunten: wat betekent politiek in de praktijk?

Met onder andere: 12 vragen aan 6 kandidaten, Frank Evenblij in gesprek met Diederik Samsom en Maarten van Rossem over Europa.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Europe, Journalism, Media, mobile, News, Politics, politiek, Public Access, Qik, Salto, social media, streaming media, talkshow, usergenerated, verkiezings 2012