Tag Archives: Blackberry

PvdA Beteugel financiële problemen scholen [NL 2012 CampaingWatch

door Jeroen Dijsselbloem op 3 september 2012

Financiële problemen van scholen vormen een gevaar voor de toekomst van het onderwijs. Daarom presenteert de Partij van de Arbeid een actieplan (pdf) om de deze problemen aan te pakken. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) luidt de noodkloken doet een beroep op de politiek om in te grijpen. Financiële problemen leiden tot slechter onderwijs. Het is dus zaak om scholen financieel gezond te houden.

De PvdA wil openbaar maken welke scholen onder verscherpt toezicht staan en ervoor zorgen dat ouders op de hoogte zijn van de financiële situatie waarin de school van hun kinderen verkeert. In ons plan maken wij daarnaast extra geld vrij voor actiever financieel toezicht door de Onderwijsinspectie. Scholen in de problemen moeten hulp inroepen om erger te voorkomen.

Een kort parlementair onderzoek moet de feiten rond de financiële positie van scholen snel boven tafel krijgen. Dit onderzoek moet aantonen of de financiering van scholen door de overheid op dit moment voldoende is en of scholen in de toekomst met deze middelen de steeds hoger wordende rekeningen kunnen betalen.

Scholen laten ons weten dat ze geen geld hebben voor de gewoonste zaken zoals schoonmaak, de energierekening en onderhoud van het gebouw, omdat de prijzen flink zijn gestegen. Er wordt steeds vaker in rode cijfers geschreven.

Aan de andere kant zijn er ook scholen die onnodig oppotten. Daar zou een maximum aan gesteld moeten worden. Gaan scholen daar overheen, zonder goede verklaring, dan moet er een korting op de bekostiging volgen. Onderwijsgeld moet immers ten goede komen aan goed onderwijs.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Augmented Reallity, Blackberry, Blogroll, Cloud, community, content, crossmedia, cyber, digitalTV, Ericsson, experimental, facebook, Google, interactive, interactiveTV, iPad, iPhone, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Nokia, politiek, Salto, Samsung, satellite, Skype, social media, society, streaming media, streams, Tablets, talkshow, Technology, televisie, uplink, VVD, Windows

VVD MINDER IMMIGRATIE CampaingWatch 2012

De VVD wil een eerlijk en restrictief vreemdelingenbeleid. De VVD ziet kansen voor hoogopgeleide kennismigranten om ons land en onze economie te versterken. Maar de ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten van de laatste decennia, leidde tot grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en op het vlak van criminaliteit.

De aanhoudende toestroom van kansarme migranten werkt het oplossen van integratieproblemen tegen en moet daarom worden gestopt. Dankzij de VVD zijn vanaf 2002 belangrijke stappen genomen om het asiel- en immigratiebeleid streng, rechtvaardig en consequent toe te passen. Dit beleid wil de VVD voortzetten. Goede bewaking en controle van de Europese buitengrenzen zijn daarbij van belang.

Huwelijksmigratie

Als je als Nederlander de liefde van je leven in het buitenland ontmoet, moet het natuurlijk mogelijk zijn samen in Nederland te gaan wonen. Maar wel onder de voorwaarde dat de buitenlandse partner zicht heeft op een volwaardige plaats in de samenleving.

Huwelijksimmigranten worden daarom alleen toegelaten wanneer zij naar Nederlandse maatstaven voldoende zijn opgeleid en de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. Zij moeten ook kunnen aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en hier positief tegenover te staan. Er wordt geen verblijfsvergunning toegekend als de partner jonger is dan 24 jaar, of als deze een neef of nicht is van de aanvrager, of als de aanvrager over een inkomen beschikt van minder dan 120 procent van het minimumloon. Misbruik van huwelijksmigratie – zoals schijnhuwelijken – moet hard worden bestreden. Ook om dit te voorkomen wil de VVD de termijn voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning oprekken naar tien jaar. Inkoop van AOW geschiedt op basis van een reële kostprijs.

We maken een eind aan de export van kinderbijslag buiten de EU. Jongeren onder de 27 jaar kunnen als het aan de VVD ligt voortaan geen aanspraak meer maken op bijstand. Deze maatregelen voorkomen dat mensen onterecht aanspraak maken op onze sociale voorzieningen en stimuleren dat mensen integreren door middel van arbeidsparticipatie. De VVD wil de Europese richtlijn voor gezinshereniging wijzigen. De leeftijds- en inkomenseis moeten omhoog. Als dit niet lukt moet Nederland een opt-out bepleiten zodat Nederland deels zijn eigen regels kan bepalen.

Immigratie uit overzeese gebiedsdelen

Ook vanuit de voormalige Nederlandse Antillen komt een stroom kansarme migranten richting Nederland. De VVD wil de vestiging van kansarme migranten uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten tegengaan door criteria te verbinden aan een permanent verblijf in Nederland. Dit is in lijn met de voorwaarden die de Antillen zelf stellen aan Nederlanders die zich daar willen vestigen (een bepaald inkomen, geen strafblad). Deze voorwaarden gelden voortaan ook andersom.

Kenniswerkers

De VVD wil kenniswerkers en talenten actief uitnodigen om zich in Nederland te vestigen om onze economie te versterken. Daartoe moeten we de procedures voor kennismigranten versoepelen, ook de regels van huwelijksmigratie en inburgering. Bedrijven en kennisinstellingen moeten toptalent met een minimum aan bureaucratie naar Nederland kunnen halen. Vergunningen voor kenniswerkers willen we sneller toekennen.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Augmented Reallity, Blackberry, Blogroll, Cloud, community, content, crossmedia, cyber, digitalTV, dish, Economics, Ericsson, facebook, Google, interactive, interactiveTV, ip, iPad, iPhone, livestreams, Media, Messanger, metaverse, Microsoft, mobile, Nokia, politiek, Public Access, Qik, Salto, Samsung, satellite, sim, Skype, social media, streaming media, streams, Tablets, talkshow, virtual, VVD, Windows

Het Carré-debat nadert. Dit zijn de politieke gevoeligheden en valkuilen CampaignWatch Verkiezingen 2012

                                               Carré wordt vanavond omgetoverd in politieke arena. Foto Hollandse Hoogte / Wim Ruigrok

Door Marije Willems

Vanavond staat het Carré-debat op het programma. Het debat waar Job Cohen zich in 2010 al hakkelend en stotterend liet overrompelen door zijn politieke tegenstanders en waar Jan Peter Balkenende onderuit ging met zijn opmerking ‘U kijkt zo lief’ in antwoord op een lastige vraag van presentator Mariëlle Tweebeke (video). Wat zal na het debat van vanavond beklijven en wie richt zijn pijlen op wie?

De leiders van de acht grootste partijen (VVD, CDA, PVV, PvdA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie) gaan met elkaar in debat over de economie. Daarbij ligt het voor de hand dat de zorg, de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën in crisistijd aan bod gaan komen.

DIT ZIJN MOGELIJK DE ONDERWERPEN VANAVOND

Roelf Jan Duin, politiek verslaggever van Novum Nieuws, twitterde alvast de mogelijke debatonderwerpen van vanavond door:

EN ZO KAN HET UITPAKKEN: DE GEVOELIGHEDEN PER DEBAT

Ervan uitgaande dat dit best weleens de onderwerpen van vanavond kunnen zijn, bespreekt NRC’s politiek-financieel redacteur Erik van der Walle de politiek-inhoudelijke gevoeligheden per debat.

Debat 1: Europa. Nederland moet zijn uiterste best doen om de eurozone bijeen te houden.

Van der Walle:

“Bij dit item komt zonder twijfel de uitspraak van demissionair premier Mark Rutte aan de orde dat er geen cent extra meer naar Griekenland mag. Samsom en ook Pechtold hebben direct afstand van dit standpunt genomen: de kans bestaat dat Griekenland het tempo van bezuinigen wil verlagen, waardoor het land extra krediet nodig heeft. De consequentie om Griekenland nieuw krediet te weigeren, waar PVV-lijsttrekker Geert Wilders ongetwijfeld voor zal zijn, kan groot zijn.

“De afgelopen tijd werd Rutte met name door het CDA aangevallen op zijn behoudende pro-Europese koers. Ten opzichte van Sybrand Buma kon hij dat steeds gemakkelijk counteren door te wijzen op de belangrijke rol van minister De Jager van Financiën en staatssecretaris Knapen voor Europese Zaken, beiden CDA-bewindslieden. Ook Pechtold en Samsom brengen dit mogelijk naar voren, maar hun pro-Europese koers is in de ogen van Wilders juist onverdedigbaar.”

Debat 2: Zorg. Alle patiënten moeten meer zelf gaan betalen aan hun eigen zorg.

“Dit kan voor de SP een belangrijk onderwerp worden om zich op te profileren ten opzichte van de PvdA. De SP wil nauwelijks op zorg bezuinigen; zonder ingrijpen zijn er in 2017 in de zorg 140.000 mensen extra aan het werk. De SP wil dat aantal met 25.000 personen terugbrengen, de PvdA en ChristenUnie minimaal het dubbele. In geld uitgedrukt: de PvdA wil 4,5 miljard euro op de zorg bezuinigen, de SP 750 miljoen.”

Debat 3: AOW/Pensioen. Het is eerlijk om de AOW-leeftijd nu al te verhogen.

“Deze discussie heeft sinds de doorrekening van het Centraal Planbureau een nieuwe dimensie gekregen. Ook de SP blijkt nu bereid te zijn om de AOW-leeftijd te verhogen – te beginnen met de rijkere AOW’ers – waardoor de PVV alleen is komen te staan in het debat. Deze partij wil 65 jaar als AOW-leeftijd handhaven. Probleem voor Wilders hierbij is wel dat hij deze keiharde voorwaarde aan het begin van de formatie in 2010 inleverde. De leeftijd zou toen naar 66 jaar gaan in 2020. Inmiddels is door de Kunduz-alliantie afgesproken de leeftijd eerder te verhogen, te beginnen in 2013. De drie partijen waarin de PVV zich bij dit debat geconfronteerd ziet, hebben alle het zogeheten Lenteakkoord ondertekend.”

Debat 4: Crisis. Het is nu beter om de economie te stimuleren dan fors te bezuinigen.

“Deze discussie is ook al grotendeels binnen het Lenteakkoord gevoerd. CDA, GroenLinks en VVD hebben ervoor getekend dat het tekort komend jaar op maximaal 3 procent zal uitkomen. Door wat meevallers komt het tekort volgens de laatste prognose uit op 2,7 procent. Dat biedt volgens bijvoorbeeld GroenLinks de mogelijkheid om korte metten te maken met de langstudeerboete. Ook kan de voorgenomen forenzentaks worden beperkt, bijvoorbeeld door die belasting voor gebruikers van openbaar vervoer niet in te voeren. VVD en CDA zullen er minder snel mee instemmen het tekort direct weer tot 3 procent ‘aan te vullen’.

“Niet alleen door het Lenteakkoord heeft dit debat zijn scherpste kantjes verloren: uit de doorrekening van het CPB bleek ook de SP de stimulering van de economie beperkt te houden. In 2013 komt de partij van Emile Roemer uit op een tekort van 3,1 procent. Door enkele meevallers is de kans groot dat dit tekort zelfs onder de 3 procent uitkomt. De PvdA heeft in dit opzicht de SP links ingehaald: de plannen van de PvdA zouden in 2013 leiden tot een tekort van 2013.

“Wellicht komt ook het begrotingstekort in de doorrekening bij de VVD in dit item nog aan de orde. Een beetje onderbelicht, maar uit de CPB-berekeningen blijkt het tekort als gevolg van de plannen van de VVD later weer te stijgen, waardoor het in 2015 zelfs op 3 procent komt. De SP wil dan op 2,1 procent zitten, de PvdA 2,3 procent.” – Erik van der Walle

EN DAN POLITIEK-STRATEGISCH: DE UITDAGINGEN EN VALKUILEN

NRC-redacteuren Herman Staal en Freek Staps schrijven vandaag in NRC Handelsblad dat de opmars van de PvdA de andere partijen dwingt hun campagnes aan te passen. Wat zijn de uitdagingen voor de VVD, PvdA en de SP en wat zijn hun valkuilen:

VVD:

  • De opdracht voor de VVD in het laatste deel van de campagne is duidelijk: de grootste partij blijven.
  • De uitdaging is Mark Rutte als redelijke rechtse leider neer te zetten, maar ook als premier. Het studentikoze moet er af; zijn debattrucjes werken minder dan in 2010.
  • De grootste valkuil is een felle machtsstrijd tussen Rutte en Samsom.

PVDA:

  • Samsom kan zich – vrij van afspraken met electorale concurrenten – positioneren als redelijk in het midden. En de kiezer staat dat blijkbaar wel aan.
  • De uitdaging voor de PvdA is dit vol te houden. Op de achtergrond speelt dat Samsoms succesformule niet oneindig houdbaar is. Hoe groter zijn populariteit, hoe meer hij betrokken raakt bij het spel, hoe moeilijker het is om de verstandige buitenstaander te blijven.
  • De valkuil is in eerste instantie Samsom zelf. Voordat de campagne begon stond hij bekend als ruziemaker en niet altijd even diplomatiek. Kiezers houden er niet van als passie omslaat in agressie.

SP:

  • Roemer kreeg in 2010 nog de lachers op zijn hand met: ‘U kunt mij niet verwijten dat ik te vroeg piek.’ Nu is precies dat gebeurd.
  • De grote uitdaging voor Roemer is die spiraal te doorbreken. Dat is een week voor de verkiezingen eigenlijk nog nooit gelukt.
  • De valkuil voor Roemer is dat hij blijft praten over zijn eigen falen en fouten. Dat bevestigt het beeld dat het nu tussen Samsom en Rutte gaat, en dat hij niet is opgewassen tegen de hitte van de verkiezingsstrijd.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Augmented Reallity, avatar, Blackberry, Blogroll, business, Cloud, community, conference, content, crossmedia, cyber, Digital Signage, digitalTV, dish, entertainment, Ericsson, Europe, exhibition, experimental, facebook, games, interactive, interactiveTV, iPad, iPone, Journalism, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Nokia, politiek, Public Access, Qik, Salto, satellite, sim, Skype, social media, streaming media, streams, Tablets, talkshow, televisie, uplink, usergenerated

IFA Newsticker 3 September 2012

IFA International Keynote: Noel Lee on the fusion of entertainment, sport and fashion

LG with OLED and the largest 4K televisions
NewTV app offers sightseeing flights around 6,000 coastal hotels

Cuckoo wristwatch provides wireless contact to smartphone
Sennheiser gets sporty

United Navigation puts emphasis on innovations

Intenso with new tablets and a turbo hard drive

Developed for Nokia and which have active noise suppression and Bluetooth to provide the best possible enjoyment of music from a mobile phone.

Television sets are becoming intelligent, along with refrigerators and washing machines. Yesterday’s branchenforum@IFA at IFA t also the Smart Home , all the components of which are now available
Homes that are networked and can therefore be described as ‘smart’ now start with the television sets, which are acquiring growing internet capabilities and are capable of providing and distributing more programmes than ever before from a variety of sources. technology.

World debut for the Philips Homecooker from Jamie Oliver

Video robots and musical light bulbs from Hong Kong

Last year Germany was the largest European importer of electronic goods from Hong Kong, with a value of 4.44 billion US dollars, and is the sixth largest market in the world for these products. A total of 41 companies are represented this year at IFA 2012, 24 of them under the auspices of the Hong Kong Trade Development Council . A variety of products are on display, including the prototype of a miniature robot from iReach Technology , whose built-in video camera with zoom and night viewing capability can transmit images to the screen of the cordless remote control unit and store them on an SD card. Introduced two years ago, the “Singing Bulb” is now in regular production. It is being exhibited by Sensor Industries and consists of an LED lamp with a conventional E-27 screw fitting and built-in loudspeaker, which is supplied with a signal by a mini-transmitter connected to a smartphone or music player.
LG with OLED and the largest 4K televisions

The display by LG at this year’s IFA offers some fascinating technology. One of the main exhibits is the 55 inch OLED television, which is due to be launched onto the market this year at a cost of less than 10,000 euros. The technology is based on WOLED s, i.e. white OLEDs, generating brightness by using four identical, white, organic light diodes. The colour is produced by a filter known as the Colour Refiner.t passive 3D. It is also possible to screen two programmes simultan-eously.
NewTV app offers sightseeing flights around 6,000 coastal hotels
Sennheiser is exhibiting its new range of sports headphones at IFA 2012. These five models have been developed in collaboration with the sports goods manufacturer adidas and have been tested by professional athletes. The new sports models can be worn in the ear canal, in-ear, with an ear hook, with a neckband or with a headband. All of them have been designed to be highly resistant to water, perspiration and cold. Three of the five new models are also provided with a control unit and microphone built into the cable. After completing one’s training session the headphones can be simply rinsed under a tap.

Leave a comment

Filed under Android, Apps, Asset Management, Augmented Reallity, Blogroll, business, Cloud, community, conference, content, convention, crossmedia, cyber, Digital Signage, digitalTV, dish, Economics, entertainment, Ericsson, Europe, exhibition, experimental, facebook, games, interactive, interactiveTV, ip, iPad, iPhone, Journalism, livestreams, Media, Messanger, metaverse, Microsoft, mobile, News, Nokia, Public Access, Qik, Salto, satellite, Skype, Tablets, talkshow, Technology, television, Tourism, Travel, TV, Uncategorized, usergenerated, virtual, Windows

PvdA Help, de wachtlijsten komen!

(NL Campaign Watch 2012)

Wat te verwachten viel gebeurde bij het televisiedebat tussen de lijsttrekkers bij Knevel & Van den Brink. Zowel Rutte als Pechtold waarschuwde voor wachtlijsten in de zorg als het verkiezingsprogramma van de PvdA wordt uitgevoerd. En jawel, het schrikbeeld van eind jaren negentig werd er weer bijgehaald. Naar die wachtlijsten van eind jaren negentig moeten we zeker niet terug. Maar anders dan Pechtold en Rutte doen geloven waren die wachtlijsten niet rechtstreeks gevolg van de budgettering in de zorg. Ook in de jaren tachtig kenden we een systeem van budgettering en waren er weinig klachten over wachtlijsten, terwijl de kosten van de zorg niet explodeerden zoals we de laatste jaren zien. Waardoor kwam het dan wel?

lees verder »

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Economics, Europe, facebook, Google, Holland, interactiveTV, iPad, iPhone, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Nokia, politiek, Public Access, Qik, Salto, Samsung, satellite, Skype, social media, streaming media, streams, Tablets, talkshow, televisie, Uncategorized, usergenerated, VVD, Windows

Campaign Watch Het grote Harry van Bommel interview met Rob Zwetsloot 1/4

Harry van Bommel #SP inerview met Rob Zwetsloot #Hoeksteen LIve! #NL #Verkiezingen september 12 2012 via Salto Televisie Amsterdam LiveStream & Qik 25 juli 2012 1/4
sp.nl salto.nl dehoeksteen.live.nu

Leave a comment

by | 2012/08/14 · 18:54

Caridad Botella ‘s Sunday Matinees Witzenhausen Gallery Amsterdam

Image

sunday matinees ed. 06 @ witzenhausen gallery 2012.
a series of online&multimedia events hosted @ witzenhausen gallery amsterdam; curated by caridad botella
29 july from 3 p.m. till 6 p.m. (cet)

follow the event live on:
http://www.livestream.com/witzenhauseng (copy link and paste it on your browser)

follow us on:
http://www.facebook.com @ groups witzenhausen gallery ams/ny
http://www.twitter.com @witzenhauseng
http://www.sundaymanitees.tumblr.com

participating (in order of appearance):

rod summers (1943) is a sound, visual, conceptual artist, photographer, performance poet, dramatist, mail artist and book artist, publisher, archivist, and lecturer on intermedia. born in dorset (u.k.), he is based in maastricht (nl).

raul marroquin (1948, bogota, co) lives in amsterdam, he is working with video since 1968, one of the pioneers of european video art. currently working with user technology, low-tech., online performace and livestreaming channels. he is the director of hoeksteen live television in amsterdam.

yolanda duarte is a venezuelan performance artist working and living in bogotá. her work is a reconstruction of diverse migrant cultures, those who preceded her and form her heritage. her work is a continuing tribute to the memory, the environment and the building of both.

alejandro ramirez, bogota (co). visual artist, filmmaker, and photographer with knowledge in cg (computer graphics). currently exploring and working with sensor technology, mobile devices, arduino and augmented reality.

emilio barriga (bogotá, 1977) is a visual artist interested in generating contents and reactions from still and moving images, sounds and original or imported ambiences. emilio grew influenced by the scope of arts to which he was exposed by his parents and grandparents in areas such as film, photography, literature, video, music, design and painting. in his teens he began to take photos and play in rock bands. this gives him the elements to decide studying social communication at the pontificia universidad javeriana of bogotá. there he begins his relationship with the production of video which blends the areas he is most passionate about: photography, music, narrative and aesthetics.

kai steamer, (bogota co)
visual artists and graphic designer, has been working on digital collage for several years, currently as a performance artist in second life, member of the contemporary art and performance simulator “odyssey”, also works with installations in both physical life and second life.

sunday matinees offers a multidisciplinary online platform for those -artist, writers, poets, journalists, filmmakers, etc- who would like to share their work through a livestream channel. the performances take place both at the gallery space or elsewhere in the world (mostly the latter). all the content is announced on social media platforms and is widely documented, forming an archive that comes together in blog http://www.sundaymatinees.tumblr.com. with sunday matinees i want to make use of the world wide wed, user & low tech and live-streaming possibilities as a prolongation of the gallery space in order to bring together a varied number of projects from all over the world. the gallery space is important both physically and as online channel (especially witzenhausen gallery which has always been open to new forms of art and distribution). moreover, i want to communicate with an audience who is not physically at the gallery but who can spend a sunday afternoon with us, not only as onlooker but also as an active spectator who can communicate with us through the livestream.com chat. this form of online programming and information sharing through the social media is the seed of future forms of television. with the term “matinee” i refer to the literal meaning of the term: a musical or dramatic performance or social or public event held in the daytime and especially the afternoon.

at:
witzenhausen gallery
hazenstraat 60
1016 sr amsterdam

for any additional information
please contact caridad botella at
caridad@witzenhausengallery.nl or caridadbotella@gmail.com

Image

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Art, Asset Management, Augmented Reallity, avatar, Blackberry, Cloud, community, content, crossmedia, culture, cyber, Ericsson, Europe, experimental, facebook, FineArts, game, games, Google, interactive, iPad, iPhone, kunst, Media, mediaart, Messanger, Microsoft, mobile, Netherlands, Nokia, Public Access, Qik, Salto, Samsung, satellite, Skype, social media, streaming media, streams, Tablets, Technology, television, TV, usergenerated, Windows

Uninspiring by design – By Joshua Topolsky

Last week I was looking at a pile of smartphones I’d recently been given to review. The devices were virtually indistinguishable from one another.

Slab after slab, no keyboards, no color. Just black blocks with shiny touch screens, maybe a few buttons dotted along the side. Some had fake metal rings that wrapped around the body of the phone, a kind of mimic of the iPhone’s metal antenna. Some went for a matte finish instead of high gloss. All were familiar, and all were uninspired.

Turning them over was no better. Some brandished HTC logos, some Motorola, some Samsung, some LG. The list is long, but my attention span with these lookalikes is becoming shorter by the minute.

Looking at the latest crop of laptops (in particular, models based on Intel’s “Ultrabook” chipset), the trend is the same. One machine after another trying to ape theMacBook Pro or MacBook Air. Aluminum casing? Check. Tapered edge? Check. Black, “chicklet” keyboard? Check. So little to differentiate the systems beyond specs and the odd placement of a USB port or trackpad.

HP released a laptop called the Envy, which was nearly a shot-for-shot remake of the MacBook Pro. Envious? Yes, that was obvious.

It’s as if design innovation has all but stopped in the world of technology. It’s so rare to see something truly original that when an odd looking device does pop up, people in the industry almost bristle. As if sameness were a desirable quality. As if looking like the rest of the bunch gave you some advantage, some “in.”

There are a few rays of light in the technology landscape, however. Despite the fact that Windows Phone has yet to really take off, Nokia made big design strides with the introduction of the Lumia 900 — using a solid, molded polycarbonate shell instead of the metal or plastic you see on most devices, and giving users color options like a striking cyan.

Nikon also seems to be at least trying with products like its J1 camera. While the device itself is not a particularly good shooter, the design seems to be reaching for something more than the status quo. The sleek, clean, interchangeable-lens camera looks like something from the future — something from our dreams of what technology would look like in the 2000s.

Elsewhere, companies such as Jawbone have seemed to pay particular attention to the physical presence of their devices. The company had designer Yves Behar (one of the few notable names in the technology design space) create its iconic Bluetooth speaker, the Jambox, as well as the flawed-but-beautiful fitness bracelet, the UP.

On a smaller scale, pioneers like the Swedish instrument-maker Teenage Engineering have painstakingly merged technology and art into a single device, a standalone synthesizer called the OP-1, which is as gorgeous to look at as it is fun to play with.

But on the larger scale — in the larger world — our electronics makers seem to have given up when it comes to innovative design. Yes, Apple and Jony Ive are still cranking out some of the most beautiful technology ever produced, but even Apple looks a little familiar these days. And where is the competition? Where is the company that will go toe-to-toe with the best in the business . . . and beat them?

Sadly, that competition is in short supply these days, and I think it’s a problem for our industry. Frankly, it’s a problem for our world.

You may not put stock in physical design — in beauty — but a care for the way these products are designed and built has repercussions beyond just the look and feel of a device. Apple has had to rework and rethink the guts of its products to match ambitious designs, driving down part sizes, creating new manufacturing methods and dreaming up all kinds of new ways to do old things.

That’s innovation, in both design and technology — and it’s important to moving the industry forward.

The truth is, good design costs money, and taking risks is, well . . . risky. Most of the infrastructure that’s been built around technology manufacturing is concerned with one thing alone: keeping the bottom line as low as possible. That might get you good margins, but it won’t often get you good design.

As long as a single company, Apple, is willing to take risks, that single company will continue leading the way in product design. And that’s too bad, because I don’t necessarily think that Apple will always have the best idea, or the most original.

I think it’s time for this industry to wake up to design. To wake up to beauty in form and function. I think it’s time that technology companies started taking a long, hard look at what they’re putting out into the world. Hopefully, they’ll start to realize that competition takes more than “me too.”

Sometimes, it takes “me first.”

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Report: Smartphones, not computers, drive most Facebook use – CNN

Facebook users spend more time accessing the site via mobile than on computers, a new report says

(CNN) — According to comScore’s new Mobile Metrix 2.0 reportreleased Monday, Facebook’s mobile usage is on the rise. In fact, the report revealed that Facebook users spent more time accessing the social network on smartphones than on computers in March.

Facebook users spent an average of 441 minutes — or 7 hours, 21 minutes — accessing the social network via smartphones during the month. By comparison, users spent 391 minutes — or 6 hours, 31 minutes — checking out Facebook on PCs.

The comScore report also revealed that smartphone users spent more time on Facebook than on any other social media network, including Twitter, LinkedIn, Pinterest and Foursquare. In fact, Facebook is the second largest mobile property behind Google. The social network garners more than 78 million unique monthly smartphone visitors, 81 percent of which access Facebook through its mobile app.

Besides showing that people spend a good chunk of time on Facebook, the data underscores the importance of a mobile strategy for the social network’s business success. Facebook currently makes little revenue from its mobile app — the app doesn’t include ads, and only started to include “sponsored posts” in users’ news feeds last March.

Facebook admitted its mobile struggles in its recent IPO documents. “If users increasingly access mobile products as a substitute for access through personal computers, and if we are unable to successfully implement monetization strategies for our mobile users,” the company writes in its filing documents, “our financial performance and ability to grow revenue would be negatively affected.”

In light of these stats, a Facebook smartphone makes all the more sense. The company could capitalize on its mobile leadership position. But because Facebook has not officially made any announcements about its hardware plans, it’s unclear when a Facebook phone will actually enter the market. In the meantime, we can hope that the company continues to update its mobile apps.

Leave a comment

Filed under Android, Apps, Ericsson, iPhone, social media, Uncategorized, world

Daily Report: Old Money, New Tech (New York Times daily Report)

Fresh from college and graduate schools, the children of some prominent dynasties are taking a different career path, spurning their legacies in retailing, real estate and finance for a future in technology, reports Evelyn M. Rusli in Friday’s New York Times.

Justin A. Rockefeller, 32, the fourth-generation descendant of John D. Rockefeller, the oil tycoon, is a partner at the venture capital firm Richmond Global and a director of business development at Addepar, a financial software start-up. The real estate heir Joshua Kushner, 26, helped to found Vostu, a large Brazilian online game company, and recently raised $40 million for his own technology investment firm, Thrive Capital. David Tisch, the grandson of Laurence A. Tisch, who turned a small hotel into a vast conglomerate, is also a technology investor. And Harrison LeFrak, the son of the real estate billionaire Richard LeFrak, started making technology investments after the financial crisis, when many investors closed their checkbooks.

If many of these heirs to vast fortunes don’t know how to program code, they have other attributes that can help them become successful investors: wealth and well-connected families.

“They view this as the next great frontier,” David Hornik, a partner at August Capital, told The Times. “There’s not much money left to be made in timber or coal.”

Leave a comment

Filed under Asset Management, culture, cyber, interactive, Journalism, Media, Public Access, Uncategorized, world