Tag Archives: Defensie

PvdA Beteugel financiële problemen scholen [NL 2012 CampaingWatch

door Jeroen Dijsselbloem op 3 september 2012

Financiële problemen van scholen vormen een gevaar voor de toekomst van het onderwijs. Daarom presenteert de Partij van de Arbeid een actieplan (pdf) om de deze problemen aan te pakken. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) luidt de noodkloken doet een beroep op de politiek om in te grijpen. Financiële problemen leiden tot slechter onderwijs. Het is dus zaak om scholen financieel gezond te houden.

De PvdA wil openbaar maken welke scholen onder verscherpt toezicht staan en ervoor zorgen dat ouders op de hoogte zijn van de financiële situatie waarin de school van hun kinderen verkeert. In ons plan maken wij daarnaast extra geld vrij voor actiever financieel toezicht door de Onderwijsinspectie. Scholen in de problemen moeten hulp inroepen om erger te voorkomen.

Een kort parlementair onderzoek moet de feiten rond de financiële positie van scholen snel boven tafel krijgen. Dit onderzoek moet aantonen of de financiering van scholen door de overheid op dit moment voldoende is en of scholen in de toekomst met deze middelen de steeds hoger wordende rekeningen kunnen betalen.

Scholen laten ons weten dat ze geen geld hebben voor de gewoonste zaken zoals schoonmaak, de energierekening en onderhoud van het gebouw, omdat de prijzen flink zijn gestegen. Er wordt steeds vaker in rode cijfers geschreven.

Aan de andere kant zijn er ook scholen die onnodig oppotten. Daar zou een maximum aan gesteld moeten worden. Gaan scholen daar overheen, zonder goede verklaring, dan moet er een korting op de bekostiging volgen. Onderwijsgeld moet immers ten goede komen aan goed onderwijs.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Augmented Reallity, Blackberry, Blogroll, Cloud, community, content, crossmedia, cyber, digitalTV, Ericsson, experimental, facebook, Google, interactive, interactiveTV, iPad, iPhone, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Nokia, politiek, Salto, Samsung, satellite, Skype, social media, society, streaming media, streams, Tablets, talkshow, Technology, televisie, uplink, VVD, Windows

PvdA keuzes voor de toekomst van Nederland verkiezingen 2012

Image

pvda.nl

Wijken

Asielbeleid Dak- en thuislozen  Integratie   Leefbaarheid     Stedelijke vernieuwing Wijken, leefbaarheid en krimp    Wonen

Sociale zekerheid  

AOW    Bijstand   Flexibiliteit en zekerheid   Pensioen    Schulden    Wajong   WAO en WIA     WW

Groen

Dierenwelzijn   Duurzaamheid   KernenergiKlimaat- en energiebeleid   Landbouw   Luchtvaart   Milieu    Natuur   Platteland    Ruimte en inrichting   Visserij   Waddenzee

Werk en economie

Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden   Begroting   Bonussen   Consumenten   Crisisbestrijding Economie   Hypotheekrenteaftrek     Inkomens- en sociaal beleid   Jeugdwerkloosheid Kenniseconomie   Ondernemen    Verantwoord Ondernemen (MVO)   Vrijwilligerswerk   Werk

Onderwijs

Hoger onderwijs en studiefinanciering       Leraren     Onderwijs (12-18 jaar)     Onderwijs (Algemeen) Onderwijs (tot 12 jaar)     Passend onderwijs      VMBO en MBO

Vrijheid en veiligheid

Criminaliteit-en-veiligheid     Doodstraf    Huiselijk geweld en kindermishandeling    Klokkenluiders Loverboys   OV en veiligheid    Politie     Straffen    Terrorisme

Internationaal

Afghanistan Defensie Europa Globalisering Internationaal JSF Mensenrechten Midden-Oosten Ontwikkelingssamenwerking Toetreding Turkije

Zorg

Abortus   Alcohol    AWBZ   Chronisch Zieken en Gehandicapten    Elektronisch patiëntendossier Euthanasie     Gezondheidszorg    Harddrugs en Verslavingszorg    Jeugdzorg         Mantelzorg

Opvang zwerfjongeren       Orgaandonatie     Rookvrije horeca    Softdrugs    Stamcelonderzoek Verloskunde en Preconceptiezorg    WMO

Geen Aandacht voor Cultuur ????  !!!!

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Art, Blackberry, Blogroll, business, Cloud, community, conference, content, convention, crossmedia, culture, digitalTV, dish, Economics, Ericsson, Europe, experimental, facebook, finance, Google, government, Holland, interactive, interactiveTV, iPad, iPhone, Journalism, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Netherlands, News, Nokia, Politics, politiek, Public Access, Salto, Samsung, satellite, sim, Skype, social, social media, streaming media, streams, Tablets, Technology, televisie, television, TV, verkiezings 2012, virtual, Windows