Tag Archives: SP

SP RUTTE ERKENT: ROEMER HEEFT GELIJK [Hoeksteen CampaignWatch NL 2012]

 

04-09-2012 • De VVD verhoogt het eigen risico in de zorg op 1 januari van 220 naar 350 euro en doet daar aan eigen betalingen nog 150 euro bovenop. Dat erkende premier Rutte gisteren in debat met Emile Roemer. Een week terug had hij het nog meerdere malen ontkend. Het gaf hem het stempel van Pinokkiopremier. ‘Moest dat nu zo lang duren?’ zei Roemer, die aangaf dat VVD en SP wezenlijk anders kiezen als het om de zorg gaat: ‘U wilt de patiënt steeds meer zelf laten betalen, u legt een boete op ziek zijn. Wij kiezen ervoor om de zorg samen te betalen. U wilt steeds meer marktwerking in de zorg, wij willen er van af. U laat werknemers in de thuiszorg ontslaan, waarna ze voor minder geld hetzelfde werk moeten doen. Wij willen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een goede cao. Dat zijn grote verschillen. En daar gaan de verkiezingen over.’

Rutte zei dat het hem niet uitmaakt wie de grootste op links wordt: ‘Allemaal lood om oud ijzer’ noemde hij SP en PvdA snerend. Maar ondertussen hengelt hij wel naar linkse steun om in het Torentje te kunnen blijven. Emile Roemer deed die deur meteen dicht: ‘Ik ga een rechts blok niet aan een meerderheid helpen. En ik hoop dat andere linkse partijen dat ook niet doen.’ Dat staat echter nog niet vast. PvdA-lijsttrekker Samsom sluit regeren met de liberalen niet uit. Roemer vindt dat niet best. Hij roept Samsom op een duidelijke keuze te maken. ‘Alleen samen kunnen we rechts uit de regering halen en links erin brengen.’

 www.sp.nl

Leave a comment

Filed under Uncategorized

D66 “Leven lang leren” [ Hoeksteen CampaignWatch NL 2012 ]

 

Alleen door een leven lang te blijven leren, houden mensen kansen op de arbeidsmarkt. D66 wil het onderwijs zo inrichten dat blijven leren voor iedereen mogelijk is.

Wij streven daarom naar een leeftijdsonafhankelijke leerplicht voor mensen zonder werk en startkwalificatie. Werkenden mogen van D66 een deeltijdopleiding volgen, van MBO tot bachelor en master, ongeacht hun leeftijd.

D66 wil een sociaal leenstelsel dat ook toegankelijk is voor mensen ouder dan 27 jaar. Bovendien wil D66 dat alle werkgevers scholingsafspraken in hun arbeidscontracten opnemen, waarbij de werknemer zeggenschap heeft over de te volgen opleiding. Voor 55-plussers die langer dan een half jaar werkloos zijn wil D66 scholingsvouchers introduceren.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, crossmedia, politiek, televisie, VVD

Het Carré-debat nadert. Dit zijn de politieke gevoeligheden en valkuilen CampaignWatch Verkiezingen 2012

                                               Carré wordt vanavond omgetoverd in politieke arena. Foto Hollandse Hoogte / Wim Ruigrok

Door Marije Willems

Vanavond staat het Carré-debat op het programma. Het debat waar Job Cohen zich in 2010 al hakkelend en stotterend liet overrompelen door zijn politieke tegenstanders en waar Jan Peter Balkenende onderuit ging met zijn opmerking ‘U kijkt zo lief’ in antwoord op een lastige vraag van presentator Mariëlle Tweebeke (video). Wat zal na het debat van vanavond beklijven en wie richt zijn pijlen op wie?

De leiders van de acht grootste partijen (VVD, CDA, PVV, PvdA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie) gaan met elkaar in debat over de economie. Daarbij ligt het voor de hand dat de zorg, de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën in crisistijd aan bod gaan komen.

DIT ZIJN MOGELIJK DE ONDERWERPEN VANAVOND

Roelf Jan Duin, politiek verslaggever van Novum Nieuws, twitterde alvast de mogelijke debatonderwerpen van vanavond door:

EN ZO KAN HET UITPAKKEN: DE GEVOELIGHEDEN PER DEBAT

Ervan uitgaande dat dit best weleens de onderwerpen van vanavond kunnen zijn, bespreekt NRC’s politiek-financieel redacteur Erik van der Walle de politiek-inhoudelijke gevoeligheden per debat.

Debat 1: Europa. Nederland moet zijn uiterste best doen om de eurozone bijeen te houden.

Van der Walle:

“Bij dit item komt zonder twijfel de uitspraak van demissionair premier Mark Rutte aan de orde dat er geen cent extra meer naar Griekenland mag. Samsom en ook Pechtold hebben direct afstand van dit standpunt genomen: de kans bestaat dat Griekenland het tempo van bezuinigen wil verlagen, waardoor het land extra krediet nodig heeft. De consequentie om Griekenland nieuw krediet te weigeren, waar PVV-lijsttrekker Geert Wilders ongetwijfeld voor zal zijn, kan groot zijn.

“De afgelopen tijd werd Rutte met name door het CDA aangevallen op zijn behoudende pro-Europese koers. Ten opzichte van Sybrand Buma kon hij dat steeds gemakkelijk counteren door te wijzen op de belangrijke rol van minister De Jager van Financiën en staatssecretaris Knapen voor Europese Zaken, beiden CDA-bewindslieden. Ook Pechtold en Samsom brengen dit mogelijk naar voren, maar hun pro-Europese koers is in de ogen van Wilders juist onverdedigbaar.”

Debat 2: Zorg. Alle patiënten moeten meer zelf gaan betalen aan hun eigen zorg.

“Dit kan voor de SP een belangrijk onderwerp worden om zich op te profileren ten opzichte van de PvdA. De SP wil nauwelijks op zorg bezuinigen; zonder ingrijpen zijn er in 2017 in de zorg 140.000 mensen extra aan het werk. De SP wil dat aantal met 25.000 personen terugbrengen, de PvdA en ChristenUnie minimaal het dubbele. In geld uitgedrukt: de PvdA wil 4,5 miljard euro op de zorg bezuinigen, de SP 750 miljoen.”

Debat 3: AOW/Pensioen. Het is eerlijk om de AOW-leeftijd nu al te verhogen.

“Deze discussie heeft sinds de doorrekening van het Centraal Planbureau een nieuwe dimensie gekregen. Ook de SP blijkt nu bereid te zijn om de AOW-leeftijd te verhogen – te beginnen met de rijkere AOW’ers – waardoor de PVV alleen is komen te staan in het debat. Deze partij wil 65 jaar als AOW-leeftijd handhaven. Probleem voor Wilders hierbij is wel dat hij deze keiharde voorwaarde aan het begin van de formatie in 2010 inleverde. De leeftijd zou toen naar 66 jaar gaan in 2020. Inmiddels is door de Kunduz-alliantie afgesproken de leeftijd eerder te verhogen, te beginnen in 2013. De drie partijen waarin de PVV zich bij dit debat geconfronteerd ziet, hebben alle het zogeheten Lenteakkoord ondertekend.”

Debat 4: Crisis. Het is nu beter om de economie te stimuleren dan fors te bezuinigen.

“Deze discussie is ook al grotendeels binnen het Lenteakkoord gevoerd. CDA, GroenLinks en VVD hebben ervoor getekend dat het tekort komend jaar op maximaal 3 procent zal uitkomen. Door wat meevallers komt het tekort volgens de laatste prognose uit op 2,7 procent. Dat biedt volgens bijvoorbeeld GroenLinks de mogelijkheid om korte metten te maken met de langstudeerboete. Ook kan de voorgenomen forenzentaks worden beperkt, bijvoorbeeld door die belasting voor gebruikers van openbaar vervoer niet in te voeren. VVD en CDA zullen er minder snel mee instemmen het tekort direct weer tot 3 procent ‘aan te vullen’.

“Niet alleen door het Lenteakkoord heeft dit debat zijn scherpste kantjes verloren: uit de doorrekening van het CPB bleek ook de SP de stimulering van de economie beperkt te houden. In 2013 komt de partij van Emile Roemer uit op een tekort van 3,1 procent. Door enkele meevallers is de kans groot dat dit tekort zelfs onder de 3 procent uitkomt. De PvdA heeft in dit opzicht de SP links ingehaald: de plannen van de PvdA zouden in 2013 leiden tot een tekort van 2013.

“Wellicht komt ook het begrotingstekort in de doorrekening bij de VVD in dit item nog aan de orde. Een beetje onderbelicht, maar uit de CPB-berekeningen blijkt het tekort als gevolg van de plannen van de VVD later weer te stijgen, waardoor het in 2015 zelfs op 3 procent komt. De SP wil dan op 2,1 procent zitten, de PvdA 2,3 procent.” – Erik van der Walle

EN DAN POLITIEK-STRATEGISCH: DE UITDAGINGEN EN VALKUILEN

NRC-redacteuren Herman Staal en Freek Staps schrijven vandaag in NRC Handelsblad dat de opmars van de PvdA de andere partijen dwingt hun campagnes aan te passen. Wat zijn de uitdagingen voor de VVD, PvdA en de SP en wat zijn hun valkuilen:

VVD:

  • De opdracht voor de VVD in het laatste deel van de campagne is duidelijk: de grootste partij blijven.
  • De uitdaging is Mark Rutte als redelijke rechtse leider neer te zetten, maar ook als premier. Het studentikoze moet er af; zijn debattrucjes werken minder dan in 2010.
  • De grootste valkuil is een felle machtsstrijd tussen Rutte en Samsom.

PVDA:

  • Samsom kan zich – vrij van afspraken met electorale concurrenten – positioneren als redelijk in het midden. En de kiezer staat dat blijkbaar wel aan.
  • De uitdaging voor de PvdA is dit vol te houden. Op de achtergrond speelt dat Samsoms succesformule niet oneindig houdbaar is. Hoe groter zijn populariteit, hoe meer hij betrokken raakt bij het spel, hoe moeilijker het is om de verstandige buitenstaander te blijven.
  • De valkuil is in eerste instantie Samsom zelf. Voordat de campagne begon stond hij bekend als ruziemaker en niet altijd even diplomatiek. Kiezers houden er niet van als passie omslaat in agressie.

SP:

  • Roemer kreeg in 2010 nog de lachers op zijn hand met: ‘U kunt mij niet verwijten dat ik te vroeg piek.’ Nu is precies dat gebeurd.
  • De grote uitdaging voor Roemer is die spiraal te doorbreken. Dat is een week voor de verkiezingen eigenlijk nog nooit gelukt.
  • De valkuil voor Roemer is dat hij blijft praten over zijn eigen falen en fouten. Dat bevestigt het beeld dat het nu tussen Samsom en Rutte gaat, en dat hij niet is opgewassen tegen de hitte van de verkiezingsstrijd.

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Augmented Reallity, avatar, Blackberry, Blogroll, business, Cloud, community, conference, content, crossmedia, cyber, Digital Signage, digitalTV, dish, entertainment, Ericsson, Europe, exhibition, experimental, facebook, games, interactive, interactiveTV, iPad, iPone, Journalism, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Nokia, politiek, Public Access, Qik, Salto, satellite, sim, Skype, social media, streaming media, streams, Tablets, talkshow, televisie, uplink, usergenerated

Rob Zwetsloot met J. C. Schalekamp NL Verkiezingen 12 september 2012 (2/3)

J. C, Schalekamp s “Waarom de Politiek Teleurstelt” Wind Publishers 2012 een interview met Rob Zwetsloot Hoeksteen NL Verkiezingen 12 september 2012

Leave a comment

by | 2012/08/14 · 19:22

Rob Zwetsloot met J. C. Schalekamp NL Verkiezingen 12 september 2012 3/3)

J. C, Schalekamp s “Waarom de Politiek Teleurstelt” Wind Publishers 2012 een interview met Rob Zwetsloot Hoeksteen NL Verkiezingen 12 september 2012

Leave a comment

by | 2012/08/14 · 19:08

Campaign Watch Het grote Harry van Bommel interview met Rob Zwetsloot 2/4

Harry van Bommel #SP interview met Rob Zwetsloot #Hoeksteen LIve! #NL #Verkiezingen september 12 2012 via Salto Televisie Amsterdam LiveStream & Qik 25 juli 2012 2/4
sp.nl salto.nl dehoeksteen.live.nu

Leave a comment

by | 2012/08/14 · 18:23

Jasper van Dijk (SP) over paparazzi, journalistiek en nieuwe media.

Een interview door Rob Zwetsloot expositie Raul Marroquin Witzenhausen Gallery Amsterdam 11 aug

Leave a comment

by | 2012/08/14 · 16:37

NL Veriezingen 2012 [CDA] Samen Kunnen We Meer … Sybrand Buma

Image

Standpunten

Werk

Image

Werk is belangrijk voor mensen, het geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen en erbij horen. Ieder mens is…

Gezin

Image

In een gezin voelen mensen zich thuis, omdat mensen er naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen en als het moet…

Samenleving

Image

Nederland is meer dan een verzameling individuen. Mensen zoeken elkaar op, in allerlei verbanden, zoals in gezinnen, in de familie,…

[Sybrand van Haersma Buma is a Dutch politician of the Christian Democratic Appeal he has been an MP since May 23, 2002 and Parliamentary group leader since October 12, 2010. He focuses on matters of judiciary and security policy]

Leave a comment

Filed under Amsterdam, Android, Apps, Asset Management, Blackberry, christianity, Cloud, community, content, crossmedia, digitalTV, Economics, Ericsson, Europe, facebook, finance, Google, government, Holland, iPad, iPhone, Journalism, livestreams, Media, Messanger, Microsoft, mobile, Netherlands, Nokia, politiek, Salto, Samsung, Skype, social media, streaming media, Tablets, talkshow, Technology, televisie, television, TV, VVD

  Harry van Bommel interview met Rob Zwetsloot Hoeksteen 25 juli 2012 10:00

ImageImage
Harry van Bommel SP
Hoeksteen Live NL verkiezingen 2012
Woensdag 25 juli 2012 [Ciclus Premiere] live interview met SP Harry van Bommel, om tien uur in de ochtend
commentaar door Hans Bakker en Bart Fokkens
Image
volg het interview en reageer op
http://livestram.com/hoeksteenlive
http://qik.com/hoeksteencornerstone

Leave a comment

by | 2012/07/24 · 17:37

ChristenUnie: coulantie migranten en hardere aanpak criminaliteit

Image

ChristenUnie-lijsttrekker Arie Slob. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz
door Pim van den Dool en Freek Staps
BINNENLAND De ChristenUnie wil het leven van immigranten in Nederland vergemakkelijken, meer werk maken van de strijd tegen criminaliteit en Nederlanders aanmoedigen om meer te gaan sparen. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Voor de verandering’ dat de partij vanmiddag heeft gepresenteerd.
De ChristenUnie benadrukt in het programma de waarde van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, maar vindt dat “geen legitimatie voor bijvoorbeeld eerwraak of vrouwenbesnijdenis”. Inkomensverschillen moeten “rechtvaardig” zijn en “redeloze topbeloningen” moeten niet mogen. Pensioenfondsen worden uitgenodigd in eigen land te beleggen en “we moeten ons niet langer blind staren op de groei van het bruto binnenlands product”.

De ChristenUnie stelt een reeks ingrepen voor die het leven van immigranten makkelijker moeten maken. Partners en kinderen van nieuwkomers hoeven aan minder regels te voldoen om naar Nederland te komen, kinderen die vijf jaar in Nederland wonen krijgen een verblijfsvergunning en vreemdelingen die niet welkom zijn in hun geboorteland, mogen blijven.

HARDERE AANPAK CRIMINALITEIT, GEEN SEKSRECLAMES OP TV
De partij zet in het programma ook in op de strijd tegen criminaliteit. De politie moet zich van de ChristenUnie meer richten op opsporing en criminelen horen met de schade van hun daad geconfronteerd te worden. Ook moet gevangenisstraf in zijn geheel worden uitgezeten en moeten kinderen onder de twaalf een “snelle maar lichte gezagsmaatregel” krijgen als ze overlast veroorzaken.

Ten slotte wil de ChristenUnie dat Nederland netter wordt. Seksreclames mogen niet meer – ook niet ’s nachts op commerciële tv-zenders – cafés mogen niet meer aan happy hours met goedkopere drankjes doen en op schoolfeesten mag geen alcohol geschonken worden.

WOORD ‘SAMEN’ KOMT 176 KEER TERUG IN PROGRAMMA
Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie ademt de sfeer van solidariteit, schrijft NRC Handelsblad vanmiddag:

“Marokkaanse probleemjongeren, Surinaamse bestuurders, heroïneverslaafden, politieagenten, bordeelbezoekers, vrijwilligers, „mensen die geen eigen huis hebben, die rondzwerven of zelfs op straat leven” – al deze mensen komen op hun eigen manier terug in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. En al die mensen zijn, zo benadrukt de partij, “door God gemaakt”. De ChristenUnie wil “naast hen staan, contact leggen en hoop bieden”. Dat geldt dan met name voor alcoholisten, illegalen en zwerfjongeren, maar de partij onder leiding van Arie Slob wil eigenlijk iederéén bij de Nederlandse maatschappij betrekken. Goedschiks of kwaadschiks. Het woord ‘samen’ komt niet zomaar 176 keer terug in het tachtig pagina’s tellende stuk.”
Bekijk hieronder een promofilmpje van ChristenUnie-lijsttrekker Arie Slob waarin hij het programma op hoofdlijnen uiteenzet:

Leave a comment

Filed under Uncategorized